چکیده:

اردو يک فعاليت مهم دانش آموزي است که به صورت گروهي و تحت نظارت مربيان، خارج از محيط مدرسه صورت مي گيرد. اردو مي تواند در غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان نقش موثري داشته باشد و ميزان اين تاثير بايد تبيين گردد که در اين مقاله به بررسي اين تاثير پرداخته شده است. جامعه آماري در اين پژوهش، دانش آموزان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه دو رشت مي باشند که ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديده است. ابزار مورد استفاده براي گردآوري اطلاعات پرسش نامه ساخته مي باشد که پس از گرد آوري اطلاعات با استفاده از آزمون رگرسيون و در سطح اطمينان ۹۹ درصد مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج يافته ها نشان داد که تعداد کمي از دانش آموزان در اردوها شرکت داده مي شوند و اردوها به ميزان کمي از اوقات فراغت دانش آموزان را در بر مي گيرد. دانش آموزان تمايل زيادي به برگزاري اردوهاي بيشتر در ايام فراغت خود دارند و تمايل دختران در اين خصوص بيشتر از پسران مي باشد. معلمان و مربيان به عنوان نيروي انساني متخصص به ميزان کمي در يادگيري و بازدهي علمي دانش آموزان نقش داشتند.

برای دانلود فایل کامل کلیک کنید.

ارسال دیدگاه


مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل

تماس با ما

تهران-خیابان میرزای شیرازی-خیابان ناهید-پلاک 10-واحد چهار

info@rahil.ir

021-88854322

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید !

     
مسیر امید سناسنتر فصل رویش هفت سنگ