نظام تعليم و تربيت هر كشوري در تالش است با تدوين و اجراي طرحها هاي متنوع و برنامه ، استعدادهاي بالقوه ي فراگيران خويش را به شكل معقول و موزون شكوفا سازد.
نظام آموزش و پرورش ايران نيز بر اين اصل بديهي و روشن استوار است و آن را به عنوان يك هدف مهم و اساسي دربرنامه هاي رسمي و غير رسمي مورد توجه قرار داده است.
از آنجا كه دربرنامه هاي رسمي مدارس كشور، بيشتر به پرورش حافظه و بكارگيري قواي ذهني شاگردان تأكيد شده و رشد جنبه هاي اجتماعي و عاطفي افراد كمترمورد توجه قرار گرفته است، لازم است علاقه ها و نيازهاي خاص فراگيران به رغم وجود تفاوتهاي فردي مورد توجه قرار گيرد و فرصت لازم براي تمرين آموخته هاي نظري و كاربست آنها در زندگي هر فرد فراهم شود.
از این رو دستورالعمل اجرایی اردو ها و بازدید در سال ۱۳۸۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید تا شکوفایی استعدادها در قالب اردو با برنامه ای مدون و صحیح و نقشه راهی روشن در اختیار مربیان و متربیان محترم قرار گیرد.
در پایین این مصوبه در اخیار کاربران محترم سایت رحیل قرار گرفته است.

دستورالعمل اجرایی اردو ها و بازدید

ارسال دیدگاه


مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل

تماس با ما

تهران-خیابان میرزای شیرازی-خیابان ناهید-پلاک 10-واحد چهار

info@rahil.ir

021-88854322

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید !

     
مسیر امید سناسنتر فصل رویش هفت سنگ