اوقات فراغت دانش آموزان
غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ريزي صحيح، اصولي و هدفمند براي هدايت رفتاري و شكوفا كردن استعدادهاي خدادادي اين عزيزان از مهم ترين اركان فلسفه وجودي نظام تعليم و تربيت است فضاي مدرسه هر چند هم از امکانات پرورش و مربيان کار آمد برخوردار باشد به تنهايي نمي تواند سکوي نيازهاي رواني و تربيتي کودکان، نوجوانان و جوانان باشد.
دانش آموزان هم واره ساعاتي را در مدرسه به تحصيل علم مي پردازند و بخش ديگري از اوقات خود را در خانه و والدين مي گذرانند زمان ديگري نيز وجود دارد که سازندگي و يا بهم ريختن شخصيت آنان نقش چشمگيري دارد و آن زماني است که دانش آموزان همواره ساعاتي را نه در مدرسه و نه در خانه اند و به اصطلاح در اوقات فراغت خود بسر مي برند لذا در مقوله کردن و غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان هميشه سؤالاتي نظير غني سازي اوقات در کجا، چگونه و زير نظر چه کساني و با استفاده از کدام امکانات و بر اساس چه بر نامه اي و چه مصالحي… به ذهن والدين گرامي و افراد مختلف جامعه خطور مي کند و هم واره يافتن پاسخ براي اينگونه سؤالات کار آساني نيست لذا دانش آموزان پرورش و سازمان دانش آموزان به عنوان متوليان امر تعليم و تربيت مي توانند با ارائه فعاليت هاي متنوع جذاب با نشاط هدفدار زمينه رشد و شکوفايي استعدادهاي درخشان دانش آموزان را در ابعاد مختلف اعتقادي اجتماعي سياسي فرخندگي تکنولوژي و… را به منظور تحقيق علمي شمار و مدرسه تعطيل مي شود.

اما تربيت تعطيل نمي شود با وجود اوقات فراغت در ايام تابستان و دوران طلايي دانش آموزان را با برنامه ريزي نهايي مناسب و با ارائه برنامه هاي مختلف از جمله:
فرهنگي، ورزشي، مهارتي، اردويي، هنري، بهداشتي و غيره پربار نمود. ضرورت انجام اين کار در عرصه کنوني با نگاهي به تهاجم همه جانبه فرهنگي دشمن و بالابودن جمعيت جوان پويا و با نشاط جامعه بسيار ملموس و محسوس مي باشد، در اين راستا همانگونه که اشاره شد مي توان با برنامه هاي متنوع و انجام فعاليت هاي مختلف به روش کلاسيک و غير کلاسيک از قبيل برگزاري اردو، بازديد مسابقات، نمايش فيلم، اجراي جنگ شادي، مطالعه و تحقيق، کتابخاني و مهارت هاي فني الکتريکي و با استفاده از توان فکري و اجرايي و امکانات آموزشي و تربيتي موجود در آموزش و پرورش مساعدت هاي برون بخشي و جلب مشارکت هاي دانش آموزان و اولياء گرامي آنان به طور نسبتا گسترده نسبت به تشکيل مراکز فعاليت هاي تابستاني در سطح مدارس و کانون ها اقدام نمود.
اهداف:
* غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان

* استمرار فعاليت هاي تربيتي و پرورشي در ايام تابستان

* ارتقاء بينشي ديني اعتقادي و اجتماعي و مهارت هاي فني و هنري … دانش آموزان

* تقويت روحيه خود باروري و مسئوليت پذيري دانش آموزان

* تامين سلامت جسمي و روحي دانش آموزان با شرکت در برنامه هاي شاد و آموزنده

* ايجاد بستر مناسب براي پرورش استعدادها و خلاقيت ذاتي دانش آموزان

* استفاده از نيروي دانش آموزان دز زندگي

* ارتقا سطح علمي و آگاهي دانش آموزان و بالا بردن و تقويت توانمندي هاي دانش آموزان

* پاسخ به نيازروز افزون دانش آموزان به اطلاعات علمي و ايجاد انگيزه براي فعاليت بيشتر

* اگر در زمان فراغتش فاقد هر گونه برنامه مشخص باشد زمان به بطالت بگذرد آن و اخلاء فراغت مي نامند اما اگر بخشي از زمان فراغت با يک برنامه همراه باشد به زمان فعال فراغت نام مي نهند.

اوقات فراغت دانش آموزان
تعاريف فراغت:

پس از بررسي اوقات فراغت از لحاظ لغوي به بررسي تعاريف گوناگون آن از ديدگاه متخصصين مي پردازيم.

کارلسون در سال ۱۹۷۹ در کتاب تفريح و فراغت پس از بررسي تعاريف گوناگون به طبقه بندي آن ها اقدام نمود.

تعريف فراغت از نظر سازمان ملي جوانان:

نظر سازمان ملي جوانان با بررسي تعاريف مختلف، مبتني بر سه رويکرد است:

۱- فراغت به مثابه زمان:
اوقات فراغت زماني است که آن چه را که مي توانيم انتخاب مي کنيم.

۲- فراغت به عنوان فعاليت:
اوقات فراغت فراغت فعاليتي است که موجب ابراز وجود وخود شکوفايي فردي است.

۳- فراغت به عنوان يک تجربه دروني:
توجه به وضع روحي رواني جهت گيري گرايش ها شرايط و تجربه در ارتباط با فراغت است.

تعريف فراغت از منظر رويکردهاي مختلف:

فراغت به مثابه زمان:
به نظر پيل:

اوقات فراغت باقيمانده زماني است که اجباراً براي برآوردن نيازهاي کاري و معيشتي مصرف مي شود. اوقات فراغت زماني است که مي توانيم آنچه را که انجام مي دهيم انتخاب کنيم. اوقات فراغت زمان آزاد است. بر اساس اين تعريف چارلز برايت پيل دو عنصر مشترک را به عنوان زمان با هم ادغام مي کند اهميت اين نظريه در آن است که فراغت به عنوان زمان قابل محاسبه و کميت پذير است و با اين سوال که چه مقدار زمان به فعاليت هاي فراغتي مشغول هستيد؟
مي توان آن را به کميت قابل محاسبه تبدل کرد.

ديگر آنکه کميت پذيري زمان فراغت امکان مقايسه فراغت بزاي افراد متفاوت و گروه هاي اجتماعي مختلف را فراهم سازد.

دو مفهوم براي فراغت مطرح مي باشد: يکي مفهوم رياضي و ديگري مفهوم کلي فراغت به نظر آن ها مفهوم کلي

فراغت عبارت است از:
مقدار ساعتي که پس از کسر خواب و ساير اعمال حياتي از ۲۴ ساعت باقي مي ماند.

ارسال دیدگاه


مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل

تماس با ما

تهران-خیابان میرزای شیرازی-خیابان ناهید-پلاک 10-واحد چهار

info@rahil.ir

021-88854322

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید !

     
مسیر امید سناسنتر فصل رویش هفت سنگ