بایگانی دسته برای مقالات

بررسی تاثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خلاقیت کودکان با تاکید بر روش تحلیل رفتار متقابل

زمینه: پرورش خلاقیت کودکان برای آینده آنها، نقشی کلیدی دارد. مادران از اصلی ترین حامیان پرورش خلاقیت کودکان به شمار می روند و الگوهای ارتباطی مادر و کودک، بر خلاقیت او اثرگذار است. هدف: پژوهش…

تاثیر آموزش گروهی عزت نفس بر میزان سازگاری اجتماعی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش گروهی عزت نفس با شیوه های رفتاری و رفتاری شناختی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان بود. به منظور دستیابی به هدف فوق ۳۰ نفر از…

نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد مقاومتی

چکیده: امروزه مبحث اقتصاد مقاومتی در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرارگرفته است و برای حصول نتیجه در عرصه های اقتصادی، گردشگری چهره ای مقاومتی به خود گرفته است. گردشگری به عنوان یک فعالیت و یا…

تبیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقدمه: گردشگری سلامت به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک شایانی می نماید. با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش سلامت، گردشگری سلامت یکی از راهبردهای اصلی…

گردشگری سلامت و قابلیت های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران

گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از حوزه هایی است که می تواند نقشی بسزا در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید و دامنه ای بسیار گسترده را شامل می شود. در این مقاله برآنیم تا…

بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سلامت

گردشگری سلامت یکی از شاخه های جدید توریسم بین المللی می باشد که در سال های اخیر رشدی بیش از رشد سایر بخش های توریسم تجربه نموده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و…

ارزیابی تاثیر گردشگری حلال بر حوزه های گردشگری ایران

امروزه توسعه انواع گردشگری از مهم ترین موضوعات تحقیق در گستره علم جغرافیای انسانی است؛ زیرا صنعت گردشگری از یک سو تنوع گسترده ای دارد و از سویی دیگر می تواند آثار مثبت عمیقی را…

بررسی توسعه گردشگری حلال در ایران

یکی از مشکلات اساسی برای مسلمانان در گردشگری این است که ساختار فرهنگی بسیاری از کشورهای جهان با قواعد دینی اسلام همسو نیست و علی رغم تشویق دین مبین اسلام به سفر، مسلمانان در بسیاری…

گردشگری حلال چیست؟

گردشگری حلال، مفهومی جدید است که به ویژه در کشورهای اسلامی مطرح شده است. در بین همه‌ی صنایع جهان، صنعت گردشگری یکی از سودآور ترین آن‌ها است. کشورهای دنیا با تکیه بر مزیت‌های رقابتی خود،…

فواید جسمانی اردو/قسمت اول

فواید جسمانی اردو تجربه‌های اردویی موجب غنی‌سازی زندگی کودکان، نوجوانان و جوانان می‌شود. اردو زمینه‌ای مهم برای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان است. بسیاری از افرادی که به اردو می‌روند یا به‌عنوان کارمند در اردوگاه…