بایگانی دسته برای مقالات

رویکرد شناختی در تربیت دینی

علوم شناختی با تبیین کارکردها و ظرفیت های شناختی ذهن و مغز، امکان-های جدیدی را برای کنش گران تربیت ایجاد کرده است. بدیهی است که کاربرد این آموزه ها در ابعاد مختلف تربیت متفاوت خواهد…

نقش نخبگان دینی در تربیت دینی

تعیین محدوده نقش آفرینی هر یک از عوامل انسانی دخیل در تربیت دینی سهمی بسزا در تحقق اهداف مورد نظر تربیت دینی دارد. نخبگان دینی از جمله مهم ترین عوامل انسانی دخیل در تربیت دینی…

تربیت دینی، تربیت زمینه ساز، تربیت سکولار

در این نوشتار، مفاهیم، ریشه های تاریخی و مولفه های تربیت دینی به عنوان تربیتی زمینه ساز برای دست یابی به ایمان و ثمرات آن، و مقایسه این نوع تربیت با آموزه های سکولار برای…

بررسی تاثیر آموزش گروهی مادران بر افزایش خلاقیت کودکان با تاکید بر روش تحلیل رفتار متقابل

زمینه: پرورش خلاقیت کودکان برای آینده آنها، نقشی کلیدی دارد. مادران از اصلی ترین حامیان پرورش خلاقیت کودکان به شمار می روند و الگوهای ارتباطی مادر و کودک، بر خلاقیت او اثرگذار است. هدف: پژوهش…

تاثیر آموزش گروهی عزت نفس بر میزان سازگاری اجتماعی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش گروهی عزت نفس با شیوه های رفتاری و رفتاری شناختی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه اصفهان بود. به منظور دستیابی به هدف فوق ۳۰ نفر از…

نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد مقاومتی

چکیده: امروزه مبحث اقتصاد مقاومتی در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرارگرفته است و برای حصول نتیجه در عرصه های اقتصادی، گردشگری چهره ای مقاومتی به خود گرفته است. گردشگری به عنوان یک فعالیت و یا…

تبیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقدمه: گردشگری سلامت به عنوان یکی از ابعاد گردشگری به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک شایانی می نماید. با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بخش سلامت، گردشگری سلامت یکی از راهبردهای اصلی…

گردشگری سلامت و قابلیت های گردشگری پزشکی- درمانی در ایران

گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از حوزه هایی است که می