هنر

موسیقی با کلام
متن شعر:

هنر نقش جاوید فرهنگ ما                                 گلستان روییده از سنگ ما

هنر گنج میراث جاوید شرق                     هنر  در شب تیره خورشید شرق

هنر آفتابی به روشنگري                                   هنر سایه وحی و پیغمبري

هنر را زبان خدایی بكام                          هنر ذوالفقار علی)ع( در نیام

هنر زخم و مرحم                                                          هنر شادي و غم

هنر درد و درمان                                                           هنر بال انسان

هنر قصة غصه و شادي است                      هنر شعر پرواز و آزادي است

هنر چشمة نور آیینه هاست                             ز گهواره تا گور همراه ماست

هنر سوز و ساز است و سازندگی                    هنر موج دریایی زایندگی

هنر نور بینش                                                                               هنر آفرینش

هنر پر كشیدن                                                                         به شوق رسیدن

هنر جلوه گاه پرستیدن است                        خدا را در آیینه ها دیدن است

شاعر:قیصر امین پور
آهنگساز: محمدرضا علیقلی

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *