مسیر امید اردویی علمی ـ فرهنگی است که در سطح دانش آموزی، دانشجویی و عمومی برگزار می شود. اردوهای مسیر امید با همکاری مراکز علمی و فناوری سرآمد و پرافتخار کشور سعی بر آن دارد که روحیه «ما می توانیم» و «پیشرفت علمی» ارتقا یابد. لذا مراکز متعدد پژوهشی و صنعتی پس ازشناسایی و رایزنی به مدارس، دانشگاهها و سایر مخاطبین معرفی می گردد تا ایشان بتوانند یکی از مراکز را انتخاب نمایند، پس از هماهنگی های لازم، اعزام ایشان صورت می پذیرد.

با توجه به اینکه در این بازدیدها مهمترین موضوع ارائه محتوای غنی است، کارشناسان مسیر امید با همراهی کارشناسان مراکز به روشهای مختلف و از جمله نمایش فیلم و پاورپوینت به بررسی جایگاه تولید علم کشور در جهان و تطبیق گذشته و امروز کشور در تولید علم می پردازند. ارائه گزارشی از مانع تراشی ها و اعترافات دشمنان به پیشرفت های علمی کشور و بررسی چرایی تولید علم پرشتاب در کشور نیز از جمله موضوعاتی است مورد توجه کارشناسان مسیر امید می باشد.

مجمع ملی فعالان اردوهای فرهنگی رحیل

تماس با ما

تهران-خیابان میرزای شیرازی-خیابان ناهید-پلاک 10-واحد چهار

info@rahil.ir

021-88945066

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید !

     
مسیر امید سناسنتر فصل رویش هفت سنگ