مدارس Outward Bound

سازمان بین المللی OB سازمانی غیر انتفاعی بر مبنای آموزش تجربی و مستقل) سازمان عضویت و پشتیبانی از شبکه بین المللی مدارس Outward Bound است. ماموریت این سازمان کمک به افراد در کشف و بهبود پتانسیل آنها است که به خود، دیگران و جهان پیرامون اهمیت دهند. این مسئله با کسب تجربیات ناآشنا امکان پذیر خواهد بود.
نگرش
مدرسه OB توسط Kurt Hahn تاسیس شد. نگرش وی از تاسیس این موسسه، در نقل قولی از او بیان شده است: ” من این مدارس را برای مهمترین هدف تحصیل که زنده نگهداشتن خصوصیات زیر است؛ تاسیس کردم: کنجکاوی ذاتی، روح خستگی ناپذیر، استقامت در پیگیری خواسته ها، آمادگی برای از خودگذشتگی عقلانی و از همه مهمتر همدردی.”
مولفه های اصلی دوره OB
اصلاح شخصیت
دوره‌های OB افراد را به شناخت بهتر از خود، دیگران و جهان اطراف تشویق میکند. این شناخت از نظر فیزیکی، ذهنی، احساسی و روانی خواهد بود.
خود شناسی
استقامت
اعتماد به نفس
پذیرش مسئولیت
توانایی عبور از محدودیت های خود ساخته
کار تیمی
رهبری
بهبود مهارت‌ها
پیشرفت فیزیکی
شجاعت
همدردی و خدمت‌رسانی
OBبعنوان یک سازمان ارزشی، از شرکت کنندگان در دوره میخواهد که انسانیت، اختلافات و جهان طبیعی مشترک را بپذیرند. دوره‌های OB ارتباطی قوی بین شرکت کنندگان، مربیان و جهان پیرامون آنها ایجاد میکند. همدردی و رعایت اخلاق در خدمت‌رسانی برای تکمیل موفقیت آمیز دوره و تبادل اطلاعات حائز اهمیت است.
مسئولیت اجتماعی و محیطی
احساس مسئولیت در قبال دیگران و محیط، اصلی مهم در آموزش‌های OB است. از شرکت کنندگان خواسته میشود که انتخاب کنند و بگونهای عمل کنند که تاثیر مثبت بر جامعه و محیط داشته باشند. OB این آموزش را با ترکیب موارد زیر ارائه میدهد:
یادگیری همزمان با کسب تجربه
OB فرآیند آموزشی خود را بر مبنای ساختار، عملکرد و بازتاب آن بنا کرده است. تجربیات در دوره های OB بگونهای طراحی، اجرا و مرور میشوند که ارزش‌های اصلی و مقررات اجرایی OB با کسب اطمینان از قابلیت انتقال آموزش‌ها در شرایط متفاوت عملی شوند.
ماجراجویی و چالش‌های بیرونی
OBبعنوان پیشرو در آموزش عملی فضای باز شناخته می‌شود. در این محیط، فعالیت‌ها نیازمند تلاشی ویژه هستند و باید توجه داشت که تجربیات دربردارنده خروجی‌های غیرقطعی و ریسک قابل قبول است.
نیروی کار ماهر
دوره‌های OB با استانداردهای کیفی و مدیریت ریسک مطابقت دارد. مربیان آموزش دیده و در انتقال تجربیات محیطی کارآزموده هستند. آنها مهارت‌های رهبری پیشرفته در فضای باز دارند و با مهارت‌های خلاقانه خود، برنامه‌های آموزشی را طراحی و اجرا میکنند.
بینش OB
هدف ما معرفی و حمایت از نام نیک OB در سرتاسر جهان و کمک به تاسیس، توسعه و پشتیبانی از مراکز OB جهت تامین ایمنی و ارائه برنامه های با کیفیت است که با هدف تحقق ماموریت OB انجام میشوند. راهبردهای OBI جهت دستیابی به اهداف:
مدیریت ریسک در فرآیندهای مدیریتی مراکز OB
محافظت از برند OB
کمک به کسب موفقیت در مراکز OB
بهبود تعامل بین مراکز OB
تامین سرمایه کافی و پایدار OBI

بخش اداری
کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مدارس عضو OB بین المللی را اداره میکند. کمیته، هیئت مدیره 15 نفره را تعیین میکند. هیئت باید شامل حداقل اعضای زیر باشد:
4نفر از اروپا و آفریقا
4نفر از آسیا و اقیانوسیه
4نفر از آمریکا
اعضای هیئت مدیره با هزینه خود، حداقل سالی دو بار در جلسات شرکت میکنند و در جذب سرمایه به منظور پشتیبانی از OBI مشارکت دارند. کاندیدای اعضای هیئت مدیره از پیش به AGM دعوت میشوند.
مدیریت
در حال حاضر OBI یک مدیر اجرایی و دستیار مدیر دارد و به خدمات داوطلبانه کارمندان برتر OB در سرتاسر جهان وابسته است.
ما جهان را بگونه ای متفاوت میبینیم . ما آنتی پودین (نقاط متقابل) هستیم.