قایقرانی کانو

آیتم کانو اجرا شده در دریاچه مصنوعی فصل رویش بابلسر با امنیت صد در صدی.مساحت این دریاچه حدودا صدو پنجاه متر مربع می باشد و مسیر به شکل دایره طی می گردد.