درباره ما

مجمع ملی فعالین اردوهای فرهنگی رحیل در سال ۱۳۹۱ به منظور ارتقاء کمی و کیفی ظرفیت های فرهنگی و سطح بینش جامعه در بخش فعالان اردوهای فرهنگی و نیز بهره برداری حداکثری از ظرفیت های فرهنگی و اردویی با تشکیل شبکه فعالان در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی تشکیل شد. نهادینه کردن فرهنگ دینی و ارزش های انقلاب اسلامی در برگزاری اردوها به منظور مصونیت بخشی به جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی ، ایجاد پیوند و تقویت ارتباط میان مراکز و فعالان اردوهای فرهنگی، توسعه ظرفیت ها و مهارت افزائی تشکل های تخصصی اردویی و نیز شناسائی ظرفیت های زیر ساختی و استفاده از این ظرفیت ها برای کمک به ارتقاء کیفی و محتوایی اردوهای موجود از دیگر اهداف مجمع ملی رحیل می باشد.

مجمع رحیل قصد دارد با راه اندازی و توسعه شبکه های الکترونیکی و اینترنتی ، کمک به راه اندازی و توسعه اردوهای فرهنگی اسلامی برون مرزی ، کمک به ایجاد و توسعه باشگاه ها و کمپ های خانوادگی و مراکز اردویی جهت اجرای فعالیت های اردویی و برنامه های سالم و سازنده، انجام اقدامات پژوهشی و فرهنگی جهت ارتقاء سطح کیفی برنامه های اردویی، اهداف خود در حوزه اردویی را پیاده کند.
برای انجام این مهم ۲ اقدام اساسی مد نظر است:

۱٫ایجاد بستر تعامل با مردم در فضای مجازی وحقیقی

۲٫ تولید محتوای دائم ومنظم برای آن (مصاحبه ،مقاله ،معرفی ظرفیت،مطالبه،فضا سازی رسانه ای و…)

۳٫ تولید محصولات رسانه ای با استفاده از ظرفیت های موجود ورسانه ملی در زمینه معرفی اشتراک تجربیات

۴٫ حمایت از ایجاد کمپین ها وشرکت در آنها

۵٫ طراحی مسابقات وجشنواره ها وبرگزاری همایش ها ونشست ها با ایده تقدیر از فعالان متخصصان و… در صنعت اردو وگردشگری به صورت مردم نهاد

۶٫ دستیابی به مجوز های برگزاری دوره های آموزشی مرتبط واعطای مدرک وتعریف آن

۷٫ مجوز انتشارات وتالیف وچاپ کتاب و نشریات مربوط به صنعت گردشگری وتعلیم وتربیت

مطالبه تخصصی وتعامل بالادستی ونخبگانی:

۱٫ ارتباط گیری وگزارش دهی به نهادها وسازمانها

۲٫ دریافت بودجه یا تعریف کار تعاملی با استفاده از ظرفیت های موجود

۳٫ارتباط گیری با نخبگان واستفاده از ظرفیت های رسانه ای آنان

۴٫پژوهش های کاربردی وتدوین راهکار های اجرایی

۵٫ارتباط گیری با فعالان حوز گردشگری و تثبیت کردن ارزشهای مدنظر

۶٫ارتباط با فعالان دنیای مجازی

۷٫ارتباط با سایر NGO ها وتعریف کار مشترک

۸٫استفاده از ظرفیت نذر فرهنگی