بازدید از پژوهشکده گیاهان دارویی

ورود به پژوهشگاه با استقبال گرم مديران اين مركز همراه بود؛ طبق برنامه در ابتدا به سمت آزمايشگاه رفتيم، در اين مکان بذر گياهان را در شيشه هاي استرليزه اي پرورش مي دادند كه در آن مواد مغذي براي رشد گياه وجود داشت و گياه زودتر از حد معمول در آن محيط رشد مي كرد . بعد از آن به اتاق ديگري هدايت شديم كه در آنجا نحوه عصاره گيري و اسانس گياهان را به نمايش گذاشته بودند. در آزمايشگاه ديگري نحوه تست بذررا توضيح دادند. در يک اتاق شيشه اي كاملا استرليزه و به دور از هرگونه آلودگي و ميکروب آزمايش بر روي گياهان وخواص دارويي و درماني گياهان انجام مي شد. در بازديد از آزمايشگاه ديگر نحوه توليد قرص و شربت هاي گياهي را براي بچه ها بازگو كردند. بعد از آن به سمت گلخانه پژوهشگاه حركت كرديم در آنجا آقاي كلانتري رییس بخش گلخانه،راهنمايي گروه را برعهده داشتند. در گلخانه آقاي كلانتري به توضيح درباره بذر گياهان دارويي و شرايط رشد گياهان پرداختند، ايشان گفتند: در كل دنيا دويست وچهل نوع گياهان دارويي موجود است كه دويست و سي نوع از آن در ايران يافت شده است وخيلي از مردم ايران از اين گياهان در تغذيه خود استفاده مي كنند بدون آن كه از خاصيت هاي ديگر آن خبر داشته باشند و هنوز اين رشته جاي كار بسياري در كشور دارد. در بازديد از گلخانه ها آقاي كلانتري به هركدام از بازديدكنندگان يک گلدان آلوئه ورا و بذر مرغوب گياه بادرنجبويه را به عنوان يادگاري داده و اظهار اميدواري كردند كه براي پايان نامه و كار پژوهشي هركدام از بچه ها كه خواستند مي توانند به آنجا بروند و از آنها كمک بگيرند.