بازدید از شرکت مهندسین مشاور موننکو

شركت مهندسين مشاور موننکو ايران در سال 1352 با سرمايه گذاري مشترک بين بخش خصوصي ايران و شركت مهندسي مونترال از كشور كانادا تاسيس و فعاليت خود را با تمركز در صنعت برق ايران آغاز نمود. در حال حاضر سهامداران عمده موننکو ايران شامل شركت مپنا، شركت AMEC (انگليس) و شركت مديريت مهندسي و فناوري مير (متعلق به كاركنان) ميباشند. شركت موننکو ايران با برخورداري از نيروي انساني متخصص و مجرب و پشتوانه ي علمي و تجربي شناخته شده، با استفاده از ابزارها و سيستمهاي روز دنيا و استانداردهاي بين المللي و تاكيد بر اصل رضايت مشتري طي ساليان دراز مبادرت به ارائه خدمات مهندسي براي توسعه بخشهاي صنعتي كشور نموده و توانسته است سهم قابل ملاحظه اي در بازارهاي داخلي كسب نمايد به نحوي كه هم اكنون تنها شركت مهندس مشاورهاي است كه در بين 400 شركت برتر ايران قرار دارد. توسعه و بالندگي از طريق بازنگري اهداف، تدوين برنامه ها، اولويت بندي فعاليتها و بهبود مستمر سرمشق موننکو ايران در 40 سال گذشته بوده است. دستيابي به اين اهداف، نيازمند ترويج فرهنگ تعالي، حفظ و بهبود ارزشها و اصول اخلاقي شركت و رعايت مسئوليتهاي اجتماعي است.تنوع و كيفيت خدمات در كنار پرسنل مجرب شركت، ارايه خدمات مشاورهاي را در خارج از كشور امکانپذير نموده و فرصتهاي مناسبي را جهت ارائه توانمنديهاي متخصصين كشور در ساير كشورها پديد آورده است و مي توان با افتخار بيان كرد كه موننکو ايران هم اكنون در رتبه 144 بين شركت هاي مهندس مشاور برتر جهان ميباشد .حوزه فعاليتهاي موننکو بازه وسيعي از خدمات مهندسي، مشاورهاي و نظارت را شامل ميشود كه عبارتند از:
نيروگاههاي سيکل تركيبي و حرارتي
انرژيهاي تجديدپذير و توليد همزمان آب و برق
خطوط انتقال برق اسکادا،مراكز ديسپاچينگ و شبکه هاي هوشمند
حمل و نقل ريلي
نفت و گاز و معدن
معماري، سازه، راهسازي و شهرسازي