بازدید از بیمارستان خیریه محک

مؤسسه خيريه حمايت از كودكان مبتلا به سرطان با نام اختصاري ” محک “ از سال 1370 در قالب يک سازمان غير انتفاعي- غير دولتي با انگيزه كمک به همنوع فعاليت همه جانبه خود را جهت حمايت از كودكان مبتلا به سرطان زير 16 سال و خانواده هاي آنان آغاز كرده است. در طول بیش از دو دهه فعاليت، محک با بهره گيري از كمک هاي انسان دوستانه مردم نيکوكار و همراهي مديران نيک انديش و تلاش پيگير نيروهاي داوطلب و موظف خود به موفقيت هاي چشمگيري در حوزه هاي امور خيريه، درمان و تحقيقات دست يافته و به يکي از قطب هاي درمان در خاورميانه تبديل شده است. محک تا پايان سال 93 بيش از 23000 كودک مبتلا به سرطان را تحت حمايت همه جانبه قرار داده است. دريافت مقام مشورتي از شوراي اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحدECOSOC ،عضويت در سازمان هاي معتبر بين المللي مرتبط با سرطان كودكان، احداث تنها بيمارستان فوق تخصصي سرطان كودكان در خاورميانه با زير بناي 18000 متر مربع و امکانات كامل كلينيکي و پاراكلينيکي در سال 1386 ،دريافت تنديس نقره اي كيفيت GIC از مؤسسه بين المللي استاندارد جي.آي.سي ، اخذ استاندارد Benchmarking NGO از شركت SGS به عنوان اولين سازمان غيردولتي درمنطقه خاورميانه، دريافت نشان طلاي انجمن بين المللي مديريت پروژهIPMA ،انجام پروژههاي تحقيقاتي-كاربردي با همکاري معتبرترين مؤسسات تحقيقات داخلي و خارجي نشان دهنده فعاليت مؤثر اين مؤسسه خيريه در سطوح پيشرفته ملي و بين المللي است. بازديد از محک با توضيحات مديران بيمارستان آغاز شد و شركت كنندگان دراين بازديد پرسش هاي خود را از ايشان مطرح كردند؛ پس از پايان نشست، بازديدكنندگان به سمت بخش پژوهشي مؤسسه هدايت شده و بازديدي از مهم ترين تحقيقات حوزه سرطان به عمل آمد.